വിജയദശമി

When:
October 26, 2020 @ 6:00 am – 7:00 pm
2020-10-26T06:00:00-01:00
2020-10-26T19:00:00-01:00
Cost:
Free
Contact:
ക്ഷേത്രകമ്മിറ്റി
9497127847

വിജയദശമി ആഘോഷം 2020

ഈ കൊല്ലത്തെ വിജയദശമി ആഘോഷവും എഴുത്തിനിരുത്തലും ഒക്‌ടോബർ 26 നു വിപുലമായരീതിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

എഴുത്തിനിരുത്തലിനുവേണ്ടി മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയുക.

ഫോൺ : 9497127847 (ക്ഷേത്രകമ്മിറ്റി)