മണ്ഡല താലപ്പൊലി ആഘോഷം

When:
December 26, 2020 @ 6:00 am – 7:00 pm
2020-12-26T06:00:00-01:00
2020-12-26T19:00:00-01:00
Cost:
Free
Contact:
ക്ഷേത്രകമ്മിറ്റി
9497127847

മണ്ഡല താലപ്പൊലി ആഘോഷം 2020

ഈ കൊല്ലത്തെ താലപ്പൊലി ആഘോഷം ഡിസംബർ 26 (ധനു 11) ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്

+91 9497127847(ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി)