പൂജവെപ്പ്

When:
October 23, 2020 @ 4:00 pm – 7:00 pm
2020-10-23T16:00:00+00:00
2020-10-23T19:00:00+00:00
Cost:
Free
Contact:
ക്ഷേത്രകമ്മിറ്റി
9497127847

ഈ കൊല്ലത്തെ പുസ്‌തകപൂജവെപ്പ് ഒക്‌ടോബർ 23 വൈകുന്നേരം ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

+91 9497127847(ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി)