തിരുവോണം

When:
August 31, 2020 @ 6:00 am – 7:00 pm
2020-08-31T06:00:00+00:00
2020-08-31T19:00:00+00:00
Contact:
ക്ഷേത്രകമ്മിറ്റി
9497127847

തിരുവോണം ദർശനം

മുണ്ടക്കോട് മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിൽ തിരുവോണ ദർശനം അതീവ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് .
തിരുവോണദിനത്തിൽ വിഷ്‌ണു ഭഗവാനെ വണങ്ങിയാൽ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും വന്നു ചേരുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

+91 9497127847(ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി)