താലപ്പൊലി ആഘോഷം

When:
December 27, 2018 @ 6:00 am – 7:00 pm
2018-12-27T06:00:00-01:00
2018-12-27T19:00:00-01:00
Cost:
Free
Contact:
ക്ഷേത്രകമ്മിറ്റി
9497127847

താലപ്പൊലി ആഘോഷം 2018

ഈ കൊല്ലത്തെ താലപ്പൊലി ആഘോഷം ഡിസംബർ 27 (ധനു 12) ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്