ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി

When:
November 25, 2020 @ 6:00 am – 7:00 pm
2020-11-25T06:00:00-01:00
2020-11-25T19:00:00-01:00
Cost:
Free
Contact:
ക്ഷേത്രകമ്മിറ്റി
9497127847

 

ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി ആഘോഷം 2020

ഈ കൊല്ലത്തെ ഗുരുവായൂർ ആഘോഷം ഏകാദശി നവംബർ 25 നു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

+91 9497127847(ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി)